Нововведения информационных технологий 2017


Невпорядковані дані потрібні для задач, де часовий чинник не має значення, наприклад, оцінка кредитоспроможності, діагностика, сегментація споживачів.
Ефективність роботи з клієнтами підвищується за рахунок обліку їх персональних переваг.

З реквізитів утворюється показник, що характеризує певний об’єкт з кількісного та якісного боків.
Використання уніфікованої системи документації (УСД) та ЄСКК дає змогу забезпечити інформаційну, термінологічну, ідентифікаційну єдність показників і взаємозв’язок АІС різних сфер та рівнів управління.

Основною вимогою для організації і збереження знань є забезпечення простої і швидкої модифікації структур даних.
Значеннями реквізитів є послідовності символів (літер, цифр, різних знаків і спеціальних позначень).