Нововведения информационных технологий 2017


Структура реквізиту – це спосіб подання його значень.
Перевірка здійснюється шляхом порівняння з наявною базою даних паттернів.

Гіпертекстові технології відкривають нові, якісно відмінні від традиційних, можливості засвоєння інформації.
Також передбачається успішне використання програми для аналізу та інтерпретації результатів спостережень за космологічними та квантовомеханічними явищами, які за складністю перевищують можливості звичайної комп’ютерної обробки.

Вперше ця задача була розв’язана для знаходження типових шаблонів покупок в супермаркетах, тому іноді її ще називають аналізом споживчого кошика (market basket analysis).
Найважливішими характеристиками інформації є точність, достовірність, повнота, актуальність, оперативність.