Нововведения информационных технологий 2017


Інтелектуальні технології обробки економічних даних 4.1.
Цей метод характеризується тим, що початкова множина об’єктів інформації послідовно поділяється на угруповання (класи) першого рівня поділу, далі – на угруповання наступного рівня, і т.д.

Інформація, що міститься в коді, може бути надрукована в явному вигляді під кодом (розшифрування).
При масовому застосуванні комп’ютерів виникла гігантська кількість джерел даних.

Тому в класифікаторах, побудованих за ієрархічним методом, мають передбачатися значні резервні ємності.
Створення вузла описується вектором з n скалярних величин, які у сумі дорівнюють одиниці, що відповідає - 60 - достовірності кожної з гіпотез.