Нововведения информационных технологий 2017


Наприклад, відомо, що на обсяги продажів впливає якість товару (як для продажу побутової техніки чи одягу).
Очевидно, що некоректні початкові дані призводять до некоректних висновків.

Відкриття в галузі електрики зробило революцію і в інформаційних технологіях, зумовило перехід до четвертого етапу їх розвитку.
Життєвий цикл процесу є базою для побудови технології в даній предметній області.

забезпечення надійного доступу до інформації (мінімізація синтаксичних і семантичних шумів); - 40 - 1.3.2.
Приклад ієрархічної системи класифікації студентів: код вузу (001: Європейський університет, 002: університет ім.