Нововведения информационных технологий 2017


Запис – пойменована сукупність полів, об’єднаних за змістовним принципом.
Для цього служить система класифікації і кодування, причому кодування є засобом вираження елементів класифікації.

При дуже великій кількості вузлів дерево стає важким для сприйняття.
Для якого етапу розвитку комп’ютерних інформаційних технологій характерна пакетна обробка інформації: а) машинних ресурсів в) нових інформаційних технологій б) програмування г) всіх етапів 3.

Знак або сукупність знаків, які використовуються для характеристики об’єкта класифікації, це: а) код в) алфавіт б) шифр г) фасет 11.
Вони створюють ієрархічну структуру класифікаційних правил типу “ЯКЩО-ТО” (if-then), що має вигляд дерева.