Нововведения информационных технологий 2017


Агрегат даних – це пойменована сукупність двох і більше елементів - 21 - нижчого рівня, яка має окремий зміст .
Невпорядковані дані потрібні для задач, де часовий чинник не має значення, наприклад, оцінка кредитоспроможності, діагностика, сегментація споживачів.

Найбільше розповсюдження отримали алгоритми CART і C4.5(C5.0).
Розглянемо декілька наступних прикладів.

Проте використання електронних видань має свої проблеми, такі як захист інтелектуальної власності, мінімізація розмірів видання для швидкого розповсюдження через комп’ютерні мережі та зберігання на цифрових носіях, уніфікація видавничих форматів.
ІТП складаються з підпроцесів, що об’єднані в структури необхідної складності.