Нововведения информационных технологий 2017


Це можна зробити за допомогою лінійної регресії або нейронних мереж.
На основі сіткових технологій реалізовано видавничу діяльність під назвою Print-onDemand (друкування за вимогою), де поєднується традиційне та електронне видавництво.

Поняття “інформація” розглядається лише при наявності джерела інформації та її одержувача, а також каналу зв’язку між ними.
Дані можуть бути неповними, містити шуми, аномальні значення і т.д.

Прикладом такої закономірності служить правило, яке вказує, що з події X випливає подія Y.
Види інформації.