Нововведения информационных технологий 2017Для створення штрихових кодів та етикеток або ярликів із штрих-кодовими позначками розроблені спеціальні програми.
Схема життєвого циклу знань Цей цикл є найбільш складним, оскільки процеси перетворення знань є мало вивченими.

З’явилась можливість передачізначних обсягів інформації на великі відстаніз достатньо великою швидкістю (телефон, телетайп), зберігання їх на магнітних носіях.
Найбільше розповсюдження отримали алгоритми CART і C4.5(C5.0).

Класифікатор складається з 32 класів і 223 підкласів, що охоплюють різні види товарів.
Відомості, що є необхідними для висновків і рішень, це: а) знання в) технології б) дані г) інформація 12.