Нововведения информационных технологий 2017


Така система передбачень працює згідно зі схемою: питання – перевірка – відповідь.
Асортимент продукції, що випускає фірма, відноситься до інформації: а) постійної в) умовно-постійної б) змінної г) немає вірної відповіді Запитання і завдання для обговорення та самоперевірки: ► Які є види інформації? ► Що таке інформаційний шум? ► Назвіть найважливіші характеристики інформації.

Останній підхід пов’язаний з автоматизацією обробки інформації, що вимагає її структурування і формалізації опису.
Найчастіше такі проблеми виникають з якісними характеристиками.

Специфіка сучасних вимог до обробки інформації робить безсилим як статистичні, так і експертні підходи в багатьох практичних областях, у тому числі і економічних.
Існує два способи штрих-кодування інформації: лінійний і двовимірний.