Нововведения информационных технологий 2017


Це логічно цілісний набір відомостей для безпосереднього вирішення потрібної задачі (або ряду задач), який підготовлений спеціалістами.
Класифікатор – офіційний документ, що містить систематизований перелік назв і кодів класифікаційних угруповань або об’єктів класифікації Класифікатор є чітким вираженням класифікації і кодування.

Проведення незалежних маркетингових досліджень і аналогічних заходів щодо збору даних.
Агрегат даних – це пойменована сукупність двох і більше елементів - 21 - нижчого рівня, яка має окремий зміст .

Сутність економічної інформації розкривається через економічний показник.
Запис – пойменована сукупність полів, об’єднаних за змістовним принципом.