Нововведения информационных технологий 2017


Відкриття в галузі електрики зробило революцію і в інформаційних технологіях, зумовило перехід до четвертого етапу їх розвитку.
Це пов’язано з розміщенням масивів даних у пам’яті ПК.

► На використанні яких засобів основані методи для аналізу значних обсягів економічної інформації? - 49 - 4.
Це – набір операцій, комбінуючи які, можна отримати потрібне рішення.

Поява писемності є характерною ознакою другого етапу розвитку інформаційних технологій.
Наприклад, показник “Об’єм продажу ноутбуків фірми Acer складає 33 тисячі одиниць” є носієм кількісної та якісної характеристики відповідної величини.