Нововведения информационных технологий 2017


Інформаційні процеси поділяють на: (позначте декілька пунктів, якщо потрібно) а) процес циркуляції в) процес переробки б) процес знищення г) процес здобуття 8.
Серед провідних вчених, розробників цього напряму, слід зазначити Джеффа Хоукінза (Jeff Hawkins), який приймав активну участь у розробці концепції КПК.

Прикладом може служити аналіз значних обсягів економічної інформації.
Ключові слова Інформаційна технологія, комп’ютерна інформаційна технологія, дерево цілей, декомпозиція, дерево рішень, засоби обробки інформації, інформаційно-технологічна система, інформаційно-технологічний процес, технологія автоматизації аналізу інформації.

Класичним алгоритмом знаходження асоціативних правил вважається алгоритм APriori.
Поява писемності є характерною ознакою другого етапу розвитку інформаційних технологій.