Нововведения информационных технологий 2017


Життєвий цикл процесу є базою для побудови технології в даній предметній області.
забезпечення максимальної простоти взаємодії користувача з ПК; 1.4.2.

Поява писемності є характерною ознакою другого етапу розвитку інформаційних технологій.
Кожна ознака фасетної класифікації відповідає фасеті, що являє собою список значень найменованої ознаки класифікації.

Поняття ЖЦ використовується і при проектуванні технології та обґрунтуванні проектів.
Схема життєвого циклу знань Цей цикл є найбільш складним, оскільки процеси перетворення знань є мало вивченими.