Нововведения информационных технологий 2017


Ієрархія товарів Наприклад, група “Сімейні товари” включає такі підгрупи, як одяг, побутова техніка, спортивний інвентар і т.д.
Життєвий цикл об’єктів технології Життєвий цикл (ЖЦ) фіксує найбільш істотні, характерні для певного об’єкту стани, визначає їх основні характеристики та значення в даних станах, а також ідентифікує процеси між двома послідовними станами.

relevant – доцільний, той, що стосується справи) – відомості щодо певної людини, проблеми, мети, терміну тощо.
Вони створюють ієрархічну структуру класифікаційних правил типу “ЯКЩО-ТО” (if-then), що має вигляд дерева.

У спеціальній літературі вживають інші синоніми реквізиту – “терм”, “ознака” і.
Розрізняють форму і значення реквізитів.