Нововведения информационных технологий 2017


Тому така програма, що відтворює роботу частини “беземоційного” мозку не зможе розв’язати навіть елементарні тести на мислення, наприклад, тест Тьюринга.
Складають 15% від всіх покупців; Покупці напоїв і розважальної продукції (сегмент 2) – їх• відрізняють підвищені витрати на дані групи товарів, частка таких покупців 10%; Молоді батьки (сегмент 0) – основною метою їх покупок є• придбання дитячих товарів.

Дерево цілей описує проблему в цілому і служить основою структуризації даних, що використовуються при вирішенні даної проблеми.
При дуже великій кількості вузлів дерево стає важким для сприйняття.

Запропонований підхід орієнтований на економічну сторону ІТ та розглядає економічну інформацію, їївластивості, способиформалізованогоописудлякласифікації та узагальнення.
Також дані повинні бути уніфікованими – одні й ті ж самі дані скрізь повинні описуватись однаково.