Нововведения информационных технологий 2017


– відвідують магазин для купівлі• товарів сімейного користування.
Відповідно, застосовуючи різні технології до одного і тогожматеріалу, можна одержати різні продукти, оскільки технологія змінює первісний стан матеріалу з метою одержання нового матеріального продукту.

Цифрові технології дедалі ширше завойовують і сучасну видавничу справу.
Кластеризація може використовуватися для сегментації і побудови профілів клієнтів (покупців).

“Принципи нейродинаміки”, де була запропонована модель персептрона.
До лінійних структур належать послідовні структури, в яких елементи розміщуються в тому порядку, який необхідний під час їх обробки, наприклад, список, елементами якого є записи (рядкова структура).