Нововведения информационных технологий 2017


В інформаційній системі поняття “інформація” пов’язано із сутністю процесів, а поняття “знання” – з їх якістю.
Схематично процес перетворення інформації в інформаційний, а пізніше і в програмний продукт, можна проілюструвати наступним чином (рис.

При цьому кожна підгрупа належить лише одній групі (вищій за ієрархією).
Внаслідок інформаційного перевантаження сучасного суспільства є важливим в кожному випадку розрізняти інформацію та інформаційний шум.

Деякі задачі потребують доповнення даних певною апріорною інформацією.
Процес зберігання інформації теж можна вважати як передачу в часі.