Нововведения информационных технологий 2017


Зазначимо, що система не може знати про що- небудь, що знаходиться за межами зібраних для аналізу даних.
Наприклад, відомо, що на обсяги продажів впливає якість товару (як для продажу побутової техніки чи одягу).

Однак, цей недолік компенсується можливостями розпаралелювання обчислень.
Конфіденційна інформація містить відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні юридичних та фізичних осіб і поширюються за їхньою згодою.

Інформація є одним з видів ресурсів, які використовуються людиною в трудовій діяльності.
Однак, у неокортексі живої істоти процеси виконуються дещо по-іншому: низхідний потік виявляється більш інтенсивним, ніж вихідний.