Нововведения информационных технологий 2017


Логічне структурування інформації виділяє елементи в залежності від їх функціонального призначення та особливостей.
Поява писемності є характерною ознакою другого етапу розвитку інформаційних технологій.

Локарнську угоду про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків було укладено 8 жовтня 1968 року (зі змінами від 28 вересня 1979 року).
Згідно з теоретичними гіпотезами, інформація у такій структурі повинна поширюватися тільки знизу вверх – від рецепторів до нейронів, які відповідають за пам’ять і представлення картини бачення світу.

Згідно з теоретичними гіпотезами, інформація у такій структурі повинна поширюватися тільки знизу вверх – від рецепторів до нейронів, які відповідають за пам’ять і представлення картини бачення світу.
Сума елементів підмножин кожного рівня дорівнює кількості елементів усієїмножини, що беруть участь у класифікації.