Нововведения информационных технологий 2017


Структура реквізиту – це спосіб подання його значень.
Символ – це найпростіший елемент даних, сигнал інформації (літера, цифра, знак), який окремо не має змісту.

І.• Франка, 003: НУ “Львівська політехніка”,...); код кафедри (01: економічна, 02: математична, 03: юридична,...);• код спеціальності (01: інформаційні управляючі системи та• технології, 02: економіка підприємства, 03: прикладнаматематика, 04: юриспруденція,...); код курсу (1: перший, 2: другий, 3: третій,...);• код групи (1: перша, 2: друга, 3: третя,...);• код студента (відповідно до порядкового номера у групі).• Наприклад, повний код студента Антоненка А.А.
Від глибини класифікації та кількості створених на кожному рівні угруповань залежить ємність.

За характером взаємозв’язків елементів усі структури даних можна поділити на лінійні та нелінійні.
Коли після перевірки питання формується певний паттерн, який відсутній у наявному контексті, то передбачення не справджується, формується негативна відповідь і похибка привертає особливу увагу особи.