Нововведения информационных технологий 2017


Зазначимо, що система не може знати про що- небудь, що знаходиться за межами зібраних для аналізу даних.
- 55 - Основні покупці (сегмент 3) – купують переважно продукти• харчування і сімейні товари з відносно низькими витратами на решту товарів.

Для його проведення можуть використовуватись методи, що ґрунтуютьсянаосновіінструментальнихзасобівтауспішнозастосовуються для складного аналізу статистичних даних шляхом прямого програмування інструментальними мовами.
relation – відношення).

Наприклад, під технологією матеріального виробництва розуміють процес, який визначається як комплекс засобів і методів обробки, виготовлення, зміни стану, властивостей, форми сировини чи матеріалу.
Оперативність інформації характеризує її актуальність за умов зміни ситуації.