Нововведения информационных технологий 2017


Зважаючи на іншу сторону стрімкого розвитку ІТ, у посібнику неможливо було обминути гостроактуальні питання інформаційного піратства, розвинуті технології якого становлять суттєву загрозу інформаційному продукту.
Одною з найпоширеніших форм кодування є штрихове кодування.

Інформаційна технологія – це: а) принципи організації функціонування ІС в) методика обробки інформації засобами комп’ютерної техніки б) засоби збирання, зберігання, обробки та передачі інформації г) процес або сукупність процесів обробки інформації 2.
Кожна з цих рубрик супроводжується символом, який привласнюється національним чи регіональним відомством промислової власності, що публікує патентний документ.

Найбільше розповсюдження отримали алгоритми CART і C4.5(C5.0).
Такий порядок реєстрації дозволяє виключити можливість появи двох різних товарів з однаковими кодами.