Нововведения информационных технологий 2017


Це такі як: символ, реквізит, показник, інформаційне повідомлення, інформаційний масив, інформаційний потік, інформаційна підсистема, інформаційна система.
Схема формування коду студента Фасетний метод класифікації.

Кінцева обробка даних – інтерпретація результатів і застосування отриманих знань в бізнес-додатках.
В ієрархічній системі класифікації на будь-якому рівні підмножини елементів не повинні перетинатися.

Обчислювальне середовище має операційну і інформаційну компоненти.
Якщо задача не може бути зведена до відомого типу, то розробляється новий тип нейронної мережі.