Нововведения информационных технологий 2017


Всі вони можуть успішно використовуватися на практиці для - 45 - автоматизації обчислень у електронних таблицях, в тому числі для аналізу інформації.
Внутрішніх шарів може бути від одного і більше.

Програмний пакет містить інструменти для створення і виконання додатків, модельованих кортексоподібними структурами, згідно з термінологією Numenta – HTM- системами, а також вихідні коди на C++ та Python, документацію та приклади.
Наведений нижче приклад ілюструє роботу так званих бінарних дерев рішень, в кожному вузлі яких розгалуження проводиться по двох напрямах (тобто на питання, задане у вузлі, є тільки два варіанти відповідей, наприклад “так” чи “ні” ).

В інформаційній системі поняття “інформація” пов’язано із сутністю процесів, а поняття “знання” – з їх якістю.
Класифікатор складається з 32 класів і 223 підкласів, що охоплюють різні види товарів.