Нововведения информационных технологий 2017


Від глибини класифікації та кількості створених на кожному рівні угруповань залежить ємність.
Така система передбачень працює згідно зі схемою: питання – перевірка – відповідь.

► Опишіть, які відомі вам новітні технології впроваджуються в повсякденне життя.
Дерево рішень будується за певним алгоритмом.

Інформаційна технологія автоматизації процесу аналізу інформації з використанням програмного забезпечення Практика використання інформаційних технологій для моделювання та автоматизації підтримки прийняття рішень в управлінні соціально- економічними процесами тісно пов’язана із постійним розв’язанням задач аналізу значних обсягів інформації.
4.3.