Нововведения информационных технологий 2017


2000 року Книжкова палата України видала україномовну версію УДК.
Згідно з прикладом, наведеним у праці Д.

4.3.
Інформаційний шум представляє собою повідомлення, непотрібне суб’єкту, незалежно від того, відоме воно йому чи ні.

Пам’ять про властивості об’єктів компактно реалізується у сукупності таблиць станів вузлів відповідної HTM-системи.
В системі класифікації та кодування кожний окремий код повинен позначати: а) лише групу об’єктів в) лише один об’єкт б) лише класи об’єктів г) всі відповіді правильні 12.