Нововведения информационных технологий 2017


На основі сіткових технологій реалізовано видавничу діяльність під назвою Print-onDemand (друкування за вимогою), де поєднується традиційне та електронне видавництво.
Організація даних у базі характеризується певною структурою, тобто формою ї способом їх впорядкування.

- 11 - 1.4.
Важливою вимогою є стабільність кодів.

Згідно з прикладом, наведеним у праці Д.
Кількість електронних видань поступово наближається до кількості друкованих.