Нововведения информационных технологий 2017


Наприклад, відомо, що на обсяги продажів впливає якість товару (як для продажу побутової техніки чи одягу).
Кількість електронних видань поступово наближається до кількості друкованих.

Вона також включає алфавітний перелік товарів із вказівкою класів і підкласів, до яких належать товари.
Приклад фасетної класифікації студентів: прізвище та ініціали, форма навчання (стаціонар, заочне, ПДО), спеціальність (економіка підприємства, фінанси, облік і аудит, математика, правознавство), початкова освіта (середня, середня спеціальна, вища).

Одною з найпоширеніших форм кодування є штрихове кодування.
Хоукінза, поняття передбачення отримує розширене трактування, згідно з яким його перевірка може виконуватися практично миттєво.