Нововведения информационных технологий 2017


Загалом, нейронні мережі характеризуються такими факторами: структура мережі;• процес пошуку (метод пересилання інформації з входу на вихід);• метод навчання мережі.• Вибір топологічної структури мережі здійснюється у відповідності із особливостями і складністю розв’язуваної задачі.
УДК – ієрархічна комбінаційна класифікація, що включає 3 частини: основні таблиці, таблиці визначників (типових рубрик) і алфавітно-предметний покажчик.

Останній підхід пов’язаний з автоматизацією обробки інформації, що вимагає її структурування і формалізації опису.
Масив є основною структурною одиницею при автоматизованій обробці інформації, зокрема при запису даних в пам’ять машини.

Схема еволюції знань Вигляд узагальненого життєвого циклу наведено на рис.1.4 та рис.1.5.
За міркуваннями функціоналістів (на чолі з М.Мінскі) спроби використання теорії штучних нейронних мереж до моделювання мозку є недоцільними, оскількивважається, щомозокперевантаженийеволюційним навантаженням підсвідомих нераціональних конструкторських рішень.