Нововведения информационных технологий 2017


Існує гіпотеза, що відповідні зони зосереджені не лише в кортексі, а й у інших частинах головного мозку.
2.2.

Кожна інформаційна технологія орієнтована на обробку інформації певних видів, наприклад, статистичної (електронні таблиці, СУБД ), текстової (текстові редактори), графіки (графічні редактори).
Також дані повинні бути уніфікованими – одні й ті ж самі дані скрізь повинні описуватись однаково.

Система класифікації і кодування повинна мати необхідний резерв для внесення нових номенклатур без зміни структури класифікатора.
Дані можуть бути неповними, містити шуми, аномальні значення і т.д.