Нововведения информационных технологий 2017


Зазвичай дані є вхідною інформацією для інформаційного процесу.
Швидкий розвиток комп’ютерної техніки породжує нові форми і методи обробки, зберігання і передавання інформації.

Згідно висхідного методу моделювання теоретичні положення ґрунтуються на основі дослідних даних нейрофізіології.
Агрегати даних і записи реалізуються на практиці шляхом організації списків, черг, стеків, таблиць.

Також передбачається успішне використання програми для аналізу та інтерпретації результатів спостережень за космологічними та квантовомеханічними явищами, які за складністю перевищують можливості звичайної комп’ютерної обробки.
Для забезпечення однозначності поняття показників, що використовуються різними організаціями, існує загальнодержавний класифікатор техніко- економічних і соціальних показників (ЗКТЕСП).