Нововведения информационных технологий 2017


Точність інформації визначається припустимим рівнем її спотворення по відношенню до поставленого завдання.
OpenOffi ce.org Calc обробляє дані з використанням вбудованих функцій різних категорій, включаючи статистичні та фінансові, які можна використовувати у формулах для складного аналізу даних.

Структуровані задачі містять кількісні та якісні змінні, підлягають формалізації, яка нескладно реалізується.
Використання уніфікованої системи документації (УСД) та ЄСКК дає змогу забезпечити інформаційну, термінологічну, ідентифікаційну єдність показників і взаємозв’язок АІС різних сфер та рівнів управління.

На цьому кроці застосовуються різні алгоритми для видобування знань.
Для економічних задач використовують термін сегментація; регресія, у тому числі і задача прогнозування.