Нововведения информационных технологий 2017


Спостерігається стійка тенденція зростання кількості електронних видань, які розповсюджуються через мережу Інтернет.
Наприклад, в задачі прогнозування залежноювеличиноює обсяги продажів, а чинниками, що впливають на цю величину, можуть бути попередні обсяги продажів, зміна курсу валют, активність конкурентів і т.д.

Кодування об’єктів класифікації Кодування представляє собою процес присвоєння коду об’єкту класифікації.
Інформація заноситься в базу за різного роду експертними оцінками працівниками організації.

Згідно з прикладом, наведеним у праці Д.
Облікові системи.