Нововведения информационных технологий 2017


4.3.
Найчастіше використовуються три: ієрархічна, мережева (сіткова) та реляційна.

Отже, зміст цього поняття одержав інший напрям і розглядається як об’єкт комерції та автоматизації.
Розроблені коди мають бути єдиними для задач планування, обліку, економічного аналізу, регулювання і та ін., а також переважно цифровими.

Тому ці таблиці називаються реляційними (від англ.
Створення вузла описується вектором з n скалярних величин, які у сумі дорівнюють одиниці, що відповідає - 60 - достовірності кожної з гіпотез.