Нововведения информационных технологий 2017


Користувачі – це не окремі працівники, які обслуговують певну інформаційну технологію, а вся система загалом.
Серед другої групи поширені так звані експертні системи – спеціальні комп’ютерні програми, що моделюють процеси розмірковування та прийняття рішення людини.

Наприклад: “Оклад”, “Посада”.
Існує два способи штрих-кодування інформації: лінійний і двовимірний.

В алгоритмі SOM всі нейрони (вузли, центри класів) впорядковані в деяку структуру, як правило – двовимірну сітку.
Вперше ця задача була запропонована для пошуку асоціативних правил для знаходження типових шаблонів покупок (market basket analysis).