Нововведения информационных технологий 2017


Як і для матеріального виробництва, різний інформаційний продукт можна отримати, застосовуючи різні технології до вхідної інформації.
Особливістю HTM-системє відносна вимогливість до обчислювальних ресурсів.

Роботу авторів при написанні навчального посібника було розподілено наступним чином: Томашевський О.М.
Система класифікації визначається і характеризується ознаками класифікації і методом класифікації.

Тому клієнтів зручно об’єднати в групи – сегменти з однорідними ознаками (групами ознак).
Приклад фасетної класифікації студентів: прізвище та ініціали, форма навчання (стаціонар, заочне, ПДО), спеціальність (економіка підприємства, фінанси, облік і аудит, математика, правознавство), початкова освіта (середня, середня спеціальна, вища).