Нововведения информационных технологий 2017


Класифікаційне угруповання – частина об’єктів, яка відокремлюється під час класифікації.
Ця послідовність не описує певний алгоритм або математичний апарат, не залежить від наочної області.

Так одержується прогноз – на вхід подається модель хронології продажів.
Наприклад, “Код працівника” може містити три позиції, “Код підприємства” – 10 позицій; “Ідентифікаційний код фізичної особи” містить 10 позицій.

Наприклад, відомо, що на обсяги продажів впливає якість товару (як для продажу побутової техніки чи одягу).
Етапи розвитку інформаційних технологій Інформаційні технології посідають чільне місце в нашому житті, тому це поняття є багатофункціональним та нечітким.