Нововведения информационных технологий 2017


Після побудови мапи утворюється п’ять типів покупців (рис.4.2).
Якщо подати дані на вхід системи в існуючому (початковому) вигляді, то на виході не будуть отримані корисні знання.

Під час проектування інформаційних систем необхідно враховувати такі - 22 - властивості економічної інформації: вхідна інформація, в основному, фіксується в первинних• документах, які не завжди придатні для автоматичного введення в комп’ютерну пам’ять; ті самі вхідні дані використовуються багаторазово для здобуття• показників у різних економічних розрізах для всіх служб і видів господарської діяльності; основна частина економічної інформації підлягає періодичному,• регулярному оновленню; здобута вихідна інформація часто використовується як вхідна при• подальших розрахунках; економічна інформація характеризується тривалістю збереження.• 2.3.
В інформаційних технологіях розглядають декомпозицію на основі дерева цілей (рис.3.3).

Найбільше розповсюдження отримали алгоритми CART і C4.5(C5.0).
Дані трансакцій повинні містити наступний мінімум інформації: код трансакції, дата і час трансакції, код товару та кількість, сума покупки.