Нововведения информационных технологий 2017


т.п.
Тестові завдання 1.

Описує проблему в цілому і служить основою структуризації даних, що використовуються при вирішенні даної проблеми: а) дерево знань в) дерево цілей б) дерево даних г) дерево істини 8.
4.2.

Локарнську угоду про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків було укладено 8 жовтня 1968 року (зі змінами від 28 вересня 1979 року).
Тобто, для кожної позиції номенклатури призначено лише одне певне місце у класифікаторі.