Нововведения информационных технологий 2017


Таким чином, інформаційна технологія на практиці може бути успішно реалізована на основі наведених програмних засобів для автоматизації процесів аналізу інформації.
Дерева рішень (decision trees) призначені для вирішення задач класифікації.

Особливої актуальності аналіз - 44 - інформації набуває при потребі прийняття рішень для управління різними процесами.
Якщо подати дані на вхід системи в існуючому (початковому) вигляді, то на виході не будуть отримані корисні знання.

В порівнянні з аналоговими, основною перевагою електронних джерел інформації є їх оперативність ізростаючамасовість (наочний приклад – інформація в мережі Інтернет).
Приклади двовимірних штрих-кодів (http://reklamaster.com/articles) Зчитування інформації, що відображена за допомогою штрихового коду, здійснюється сканерами.