Нововведения информационных технологий 2017


Тестові завдання 1.
► Охарактеризуйте підсистеми інформаційно-технологічної системи.

2.
Релевантна інформація – це: а) секретна інформація в) інформація щодо певної людини, проблеми, мети б) комерційна інформація г) економічна інформація 5.

Контрольне число визначається за допомогою відповідних математичних операцій з попередніми цифрами коду.
Попередня обробка даних.