Нововведения информационных технологий 2017


Символ – це найпростіший елемент даних, сигнал інформації (літера, цифра, знак), який окремо не має змісту.
Алгоритм функціонування мап, що самоорганізуються, єоднимз варіантів кластеризаціїбагатовимірнихданих.

Розглянемо приклад сегментації покупців за допомогою мапи Кохонена.
Так, про особу, мозок якої зупинив виконувати передбачення про оточуючу його дійсність, кажуть: “втратила свідомість”.

У своїй праці [Hawkins J., Blakeslee S.
Існує два способи штрих-кодування інформації: лінійний і двовимірний.