Нововведения информационных технологий 2017


Система кодування має забезпечити змогу виявляти помилки, що виникають при вводі або записі кодів, програмним способом.
Об’єктом обробки інформаційної технології є: а) інформація в) символи б) знання г) дані 6.

Сукупність - 29 - класифікаторів утворює систему класифікації і кодування (основа для аналізу та моделювання інформаційних потоків, складова частину інформаційного забезпечення автоматизованих ІС).
В свою чергу запис – це структура, яка складається з полів (мінімальної структури даних).

До лінійних структур належать послідовні структури, в яких елементи розміщуються в тому порядку, який необхідний під час їх обробки, наприклад, список, елементами якого є записи (рядкова структура).
Класифікатори інформації можуть створюватися системним або локальним способом.