Нововведения информационных технологий 2017


забезпечення ефективної оцінки і відбору даних з врахуванням їх цінностей (мінімізація прагматичного шуму); 1.4.
та втілена у моделі штучного нейрона і принципах побудови штучних нейронних мереж, що здатні до навчання.

Надалі для них можна розробити повністю структуровані процедури знаходження рішень.
У своїй праці [Hawkins J., Blakeslee S.

Внутрішні дані.
Система класифікації і кодування використовується в різних сферах людської діяльності: штрих-коди товарів, реєстраційні номери автомобілів, ідентифікаційні коди тощо.