Нововведения информационных технологий 2017


Інформація заноситься в базу за різного роду експертними оцінками працівниками організації.
Відповідно, вони є придатними для вирішення задач виявлення асоціацій.

Наприклад, визначати якість за кількістю браку на тисячу одиниць продукції, або експертно оцінювати, розбивши на декілька категорій – відмінно/ добре/ задовільно/ погано.
Поняття “інформаційна технологія” (ІТ) у сучасному контексті набуває особливої багатогранності та поширюється на всі області діяльності людини, оскільки інформація, що трансформується у дані, знання, інформаційні та програмні продукти, технологічні винаходи – є невід’ємною частиною сьогодення.

Дерево декомпозиції цілей Основною метою інформаційної технології вважається повне і своєчасне задоволення інформаційних потреб користувачів.
Прикладом асоціативного правила, служить твердження, що покупець, що придбав хліб, купить і молоко з вірогідністю 75%.