Нововведения информационных технологий 2017


► Опишіть реляційну модель даних.
Точніше зв’язок понять “інформація” та “знання” можна охарактеризувати на прикладі категорій “частина - ціле”.

Вимога щодо однакового опису даних для всієї системи збору досягається: а) формалізацією в) класифікацією б) уніфікацією г) впорядкуванням 4.
Інформаційні процеси поділяють на: (позначте декілька пунктів, якщо потрібно) а) процес циркуляції в) процес переробки б) процес знищення г) процес здобуття 8.

При використанні цього алгоритму, вектори, що були близько розташовані на отриманій мапі, виявляються близькими і в початковому просторі.
Масовому - 36 - поширенню інформації сприяла поява і розвиток книгодрукування.