Нововведения информационных технологий 2017


Кінцева обробка даних – інтерпретація результатів і застосування отриманих знань в бізнес-додатках.
Завдяки використанню штрих-кодів автоматизовані системи обліку та контролю руху товарів можуть виконувати операції в реальному часі, проводити маркетингові дослідження.

Гіпертекстові технології відкривають нові, якісно відмінні від традиційних, можливості засвоєння інформації.
Мапи, що самоорганізуються Self Organizing Maps – SOM, абомапиКохонена, щосамоорганізуються, є різновидом нейронної мережі і використовуються для вирішення задач кластеризації і сегментації.

За ступенем стабільності інформацію можна поділити на постійну, умовно-постійну та змінну.
При кредитуванні це може бути, наприклад, віднесення клієнта за певними ознаками до однієї з груп ризику.