Нововведения информационных технологий 2017


- 51 - Асоціації допомагають виявляти товари, які люди купують одночасно.
Побудовану однією людиною модель можуть використовувати інші, без необхідності розуміння методик, за допомогою якої ці моделі побудовані.

Велика кількість даних наявна у відкритих джерелах, таких як статистичні вибірки, звіти корпорацій, опубліковані результати маркетингових досліджень тощо.
Міжнародна патентна класифікація (International patent classifi cation).

При достатньо великій кількості клієнтів неможливо розробити для кожного індивідуальний підхід.
Алезадачапрактичноговтіленнярозробленоїметодикивиявиласьскладною і була розв’язана тільки через 20 років американським нейрофізіологом Ф.Розенблаттом в роботі 1962 р.