Нововведения информационных технологий 2017


Комерційна інформація як підвид економічної інформації, є предметом купівлі-продажу з метою отримання прибутку.
В даному випадку кількість сегментів визначалась кількістю груп товарів.

Штучний нейрон складається з входів (синапсів), суматора, нелінійного перетворювача і виходу (аксона).
Згідно висхідного методу моделювання теоретичні положення ґрунтуються на основі дослідних даних нейрофізіології.

jabberwacky.com/chatjoan), яка побудована як самонавчальна система, яка формує репліки з бази даних, яка наповнюється під час розмов з людьми.
Регресія використовується для встановлення залежності в чинниках.