Нововведения информационных технологий 2017


Внутрішні дані.
Для цього служить система класифікації і кодування, причому кодування є засобом вираження елементів класифікації.

Першим кроком буде збір хронології продажів в кожному магазині і об’єднання її в загальну вибірку даних.
Результати проведених досліджень та здійснених узагальнень щодо перетворення інформації на шляху до інформаційного продукту, необхідно враховувати і при проектуванні ІС, яка буде створювати інформаційний продукт.

- 16 - 2.
Контрольне число визначається за допомогою відповідних математичних операцій з попередніми цифрами коду.