Нововведения информационных технологий 2017


- 20 - Сукупність показників, достатня для характеристики певного процесу (явища, факту), утворює повідомлення.
Для забезпечення однозначності поняття показників, що використовуються різними організаціями, існує загальнодержавний класифікатор техніко- економічних і соціальних показників (ЗКТЕСП).

Інша група методів аналізу значних обсягів економічних даних ґрунтується на використанні пакетів прикладного програмного забезпечення.
Іншим критичним фактором стосовно відповідності програмних процесів, які моделюються системою Numenta до реальних процесів мислення живих істот є результати ветеринарних фізіологічних досліджень, які показують, що, наприклад, мозок ворони та й деяких інших достатньо розумних птахів майже зовсім немає кори (кортекса), однак це зовсім не зменшує їх розум.

Так одержується прогноз – на вхід подається модель хронології продажів.
Неперервне спостереження за рухом об’єктів допомагає HTM-системі пов’язати разом їх різноманітні ракурси.