Нововведения информационных технологий 2017


- 55 - Основні покупці (сегмент 3) – купують переважно продукти• харчування і сімейні товари з відносно низькими витратами на решту товарів.
Кожний код повинен позначати лише один об’єкт класифікації.

Однак, цей недолік компенсується можливостями розпаралелювання обчислень.
Міжнародна класифікація промислових зразків (International classifi cation for industrial designs under the Locarno Agreement).

І відповідно, будь-яка людина за результатами роботи такої системи буде обов’язково чимось хвора.
► У чому полягає принципова відмінність між інформаційним ресурсом і матеріальними ресурсами? ► Що таке вхідна і вихідна інформація і яка її роль в характеристиці системи? ► Як поділяється інформація за ступенем стабільності? ► Які операції можна здійснювати над інформацією? ► Як класифікується інформація за режимом доступу? ► Що таке економічна інформація та які її основні властивості? ► Роль і місце економічної інформації в системі управління.