Нововведения информационных технологий 2017


Крім цього, функціоналісти виправдовують своє прохолодне ставлення до нейрофізіологічних концепцій, виходячи з того, що вона знаходиться лише на початкових етапах розуміння будови мозку.
Нейрони першого шару візуальної області неокортекса можна умовно порівняти з комірками CCD-матриці цифрової камери; нейрони вищого рангу збуджуються при виявленні таких структурних графічних елементів, як границі контурів, або рух текстури у певному напрямку.

Трудомісткий метод.
Трудомісткий метод.

Міжнародна патентна класифікація (International patent classifi cation).
Необхідно зазначити, що вибір засобу для обробки інформації обумовлюється властивостями поставленої задачі.