Нововведения информационных технологий 2017


Вхідні дані повинні бути якісними та коректними.
Тому реквізити бувають двох видів: реквізити-ознаки та реквізити-основи (реквізити-величини).

Кожна з цих рубрик супроводжується символом, який привласнюється національним чи регіональним відомством промислової власності, що публікує патентний документ.
Створення вузла описується вектором з n скалярних величин, які у сумі дорівнюють одиниці, що відповідає - 60 - достовірності кожної з гіпотез.

Якщо відповідь позитивна, здійснюється перехід до правого вузла наступного рівня; потім знову слідує питання, пов’язане з відповідним вузлом і т.д.
Так, за його прямої участі були створені компанії Palm Computing та Handspring, які виготовили КПК PalmPilot та смартфон Treo.