Нововведения информационных технологий 2017


Прикладом може служити аналіз значних обсягів економічної інформації.
У своїй праці [Hawkins J., Blakeslee S.

Структуру нейромережі – багатошарового персептрона – можна описати наступним чином.
Розглянемо декілька наступних прикладів.

- 9 - Основні аспекти трансформування інформації полягають у наступному: Знання Знання Дані Знання Знання Дані Рис.1.3.
Розглянемо означення, що наведено в Законі України “Про національну програму інформатизації” (№74/98 – ВР від 04/02/1998 р.): Інформаційний продукт (продукція) – документована інформація, яку підготовлено і призначено для задоволення потреб користувачів Отже, остаточне призначення інформаційного продукту є одним – для потреб людини.