Нововведения информационных технологий 2017


- 51 - Асоціації допомагають виявляти товари, які люди купують одночасно.
Переваги фасетного методу класифікації: гнучкість структури;• можливість включення нових фасет і виключення старих.• Недоліки: нетрадиційність;• складність у випадку обробки даних.• Для фасетної класифікації сума елементів підмножин може бути - 25 - більшою за кількість елементів усієї множини, що беруть участь у класифікації.

забезпечення надійного доступу до інформації (мінімізація синтаксичних і семантичних шумів); - 40 - 1.3.2.
Для його проведення можуть використовуватись методи, що ґрунтуютьсянаосновіінструментальнихзасобівтауспішнозастосовуються для складного аналізу статистичних даних шляхом прямого програмування інструментальними мовами.

При достатньо великій кількості клієнтів неможливо розробити для кожного індивідуальний підхід.
Для дослідження процесів різної природи дані повинні бути підготовлені спеціальним чином.