Нововведения информационных технологий 2017


Так, про особу, мозок якої зупинив виконувати передбачення про оточуючу його дійсність, кажуть: “втратила свідомість”.
Про чинники можна скласти оцінку іза непрямими ознаками.

Наприклад, під технологією матеріального виробництва розуміють процес, який визначається як комплекс засобів і методів обробки, виготовлення, зміни стану, властивостей, форми сировини чи матеріалу.
Схема життєвого циклу знань Цей цикл є найбільш складним, оскільки процеси перетворення знань є мало вивченими.

При цьому кожна підгрупа належить лише одній групі (вищій за ієрархією).
За ступенем стабільності інформацію можна поділити на постійну, умовно-постійну та змінну.