Нововведения информационных технологий 2017


Або, наприклад, при кредитуванні фізичних осіб вірогідність повернення кредиту залежить від особистих характеристик людини, сфери його діяльності, наявності майна, платоспроможності, тощо.
Декомпозиція цілей інформаційної технології Основною метою систем чи підсистем, що розробляються, є необхідність отримання бажаного результату в межах деякого інтервалу часу.

Кожна ознака фасетної класифікації відповідає фасеті, що являє собою список значень найменованої ознаки класифікації.
Система класифікації може бути подана переліком незалежних фасетів (списків), які містять значення ознак класифікації.

Ця задача може бути вирішена з різним ступенем ефективності та великими часовими затратами, документальними способами отримання знань, такими як методиматематичної статистики.
Проблема полягає у дослідженні типу інформації, яку переносять ці сигнали.