Нововведения информационных технологий 2017


Питання мають вигляд “Значення параметра А більше Б?”.
Кожна ознака фасетної класифікації відповідає фасеті, що являє собою список значень найменованої ознаки класифікації.

Змінна інформація містить дані за відносно короткий період часу, які постійно оновлюються (прогноз погоди, курси валют).
Нейронні мережі можуть ефективно використовуватись для розв’язання задач прогнозування на основі аналізу часових рядів; ідентифікації об’єктів і класифікації; оптимізації.

Cвідомість, наділена функцією передбачувального моделювання, є найціннішим природнім здобутком.
Кількість договірних держав Угоди становить 53.