Нововведения информационных технологий 2017


Взаємозв’язок та ієрархія технологій Життєвий цикл інформації.
В свою чергу запис – це структура, яка складається з полів (мінімальної структури даних).

Це можна зробити за допомогою лінійної регресії або нейронних мереж.
Зупинимося докладніше на двох типах даних: впорядкованих і невпорядкованих.

Після побудови мапи утворюється п’ять типів покупців (рис.4.2).
Після сегментації можна отримати відомості, які саме сегменти є найактивнішими, які приносять найбільший прибуток, виділити характерні для них ознаки.