Нововведения информационных технологий 2017


Детальніше інформаційні та програмні продукти розглянемо в наступних розділах.
1.4.1.

Прикладом масиву може бути сукупність даних про рух грошових коштів на підприємстві.
Технологія: поняття, основні властивості та процеси.

Розроблені на сьогодні HTM-системи здатні запам’ятовувати і передбачати.
Складають 10% від всіх покупців.