Нововведения информационных технологий 2017


Представлення інформації, що є повністю підготовленою для прийняття рішення; 1.3.1.
Найбільш поширеними двовимірними кодами є: Datamatrix, Data Glyph, Aztec: Рис.2.4.

Якщо подати дані на вхід системи в існуючому (початковому) вигляді, то на виході не будуть отримані корисні знання.
Описує проблему в цілому і служить основою структуризації даних, що використовуються при вирішенні даної проблеми: а) дерево знань в) дерево цілей б) дерево даних г) дерево істини 8.

Запропонований підхід орієнтований на економічну сторону ІТ та розглядає економічну інформацію, їївластивості, способиформалізованогоописудлякласифікації та узагальнення.
При достатньо великій кількості клієнтів неможливо розробити для кожного індивідуальний підхід.