Нововведения информационных технологий 2017


Найбільше розповсюдження отримали алгоритми CART і C4.5(C5.0).
До цієї групи входять 40% від всіх покупців; Змішані покупці (сегмент 4).

Кількість електронних видань поступово наближається до кількості друкованих.
Третім етапом розвитку інформаційних технологій можна назвати періодпоявиішвидкоговпровадженнямеханічнихзасобівобробки, зберігання і передачі інформації, таких як друкарська машинка чи арифмометр.

Міжнародна патентна класифікація (International patent classifi cation).
Згідно з поглядами іншого вченого – Роджера Пенроуза – людський мозок представляє собою квантовий комп’ютер, який перевершує за обчислювальною потужністю сучасні суперкомп’ютери у декілька порядків.