Нововведения информационных технологий 2017


Це логічно цілісний набір відомостей для безпосереднього вирішення потрібної задачі (або ряду задач), який підготовлений спеціалістами.
Користується класифікатором понад 100 країн.

Як правило, записи, що входять у файл, мають однакову структуру.
Вони можуть створюватись, знищуватись, багаторазово використовуватись.

Схема життєвого циклу знань Цей цикл є найбільш складним, оскільки процеси перетворення знань є мало вивченими.
При цьому спочатку будуються економіко- математичні моделі, а потім – здійснюється їх комп’ютерна реалізація з використанням інструментальних засобів – мов програмування, серед яких необхідно відзначити мову R.