Нововведения информационных технологий 2017


Класифікація використовується у випадку, коли класи об’єктів є наперед відомими.
Видобування знань.

Економічна інформація і засоби її формалізованого опису 2.1.
► Які вимоги висуваються до сучасної технології? ► Взаємозв’язок та ієрархія технологій.

Знаючи прогнозне значення, його можна використовувати, наприклад, в додатках оптимізації для кращого розміщення товару на складі.
В кожному шарі міститься декілька одиниць або десятків нейронів.