Нововведения информационных технологий 2017


Сукупність технологічних операцій і технологічних модулів переробки даних, структурованих згідно вимог ефективного досягнення однієї з цілей функціонування ІТ, що обслуговує дану предметну область, це а) виробничій процес в) інформаційно-технологічна система б) інформаційно-технологічний процес г) професійно-технічна технологія 11.
Інформація, що міститься в коді, може бути надрукована в явному вигляді під кодом (розшифрування).

Більше того, саме ця категорія птахів досить добре піддається тренуванню.
Наведений нижче приклад ілюструє роботу так званих бінарних дерев рішень, в кожному вузлі яких розгалуження проводиться по двох напрямах (тобто на питання, задане у вузлі, є тільки два варіанти відповідей, наприклад “так” чи “ні” ).

Проте, з контексту завжди можна зрозуміти, про дані чи інформацію йде мова.
Наприклад: “Оклад”, “Посада”.