Нововведения информационных технологий 2017


2.
На сьогодняшній день пріоритетом компанії Numenta – організація масштабного вивчення сфер практичного застосування HTM-систем, тому дослідна версія програмної платформи на сьогодні поширюється з відкритою ліцензією на використання.

Наприклад, база “Студент” містить інформацію про вік, стать, домашню адресу, успішність та інші дані про студента.
Економічна інформація є найважливішою складовою в організації управління підприємством, так як містить відомості про склад трудових, матеріальних та фінансових ресурсів як на даний момент часу, так і за певний період.

В інформаційних технологіях розглядають декомпозицію на основі дерева цілей (рис.3.3).
Так можна інтерпретувати поняття технології в широкому сенсі.