Нововведения информационных технологий 2017


Перед використанням нейромережі проводиться її навчання, що є ітераційним процесом налаштування вагових коефіцієнтів.
Цілком таємна інформація є доступною чітко обмеженій групі осіб з відповідними повноваженнями.

Дані можуть бути неповними, містити шуми, аномальні значення і т.д.
Однак, без програмного відтворення їх роботи неможливе коректне відтворення процесу мислення.

Вона також включає алфавітний перелік товарів із вказівкою класів і підкласів, до яких належать товари.
- 11 - 1.4.