Нововведения информационных технологий 2017


Фаза використання даних включає три етапи: пошук;• обробку;• аналіз.• Результатом використання даних є інформація.
При штрих-кодуванні такожможуть використовуватись алфавітно-цифрові коди і коди безфіксованої довжини.

Автори сподіваються, що посібник буде цікавим та корисним для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ, фахівців з розробки ІС управління, а також для широкого кола читачів, що цікавляться питаннями галузі інформаційних технологій та моделюванням бізнес-процесів.
Зібрані дані перетворюються до єдиного формату, наприклад, таблиць Excel, текстових файлів, або компонентів довільної бази даних.

Міжнародна патентна класифікація (International patent classifi cation).
Існує два способи отримання знань: документальний і експертний.