Нововведения информационных технологий 2017


Це нейронні мережі, дерева рішень, алгоритми кластеризації, виявлення асоціацій, тощо.
► Охарактеризуйте підсистеми інформаційно-технологічної системи.

Для даної класифікації важливим є неповторюваність ознак.
- 11 - 1.4.

- 12 - 3.
Кластеризація може використовуватися для сегментації і побудови профілів клієнтів (покупців).