Нововведения информационных технологий 2017


4.
У спеціальній літературі вживають інші синоніми реквізиту – “терм”, “ознака” і.

► Які вимоги висуваються до сучасних інформаційних технологій? ► В чому полягає принцип декомпозиції цілей? ► Поміркуйте і назвіть цілі виробництва комп’ютерної техніки широкого вжитку.
Класифікатор складається з 32 класів і 223 підкласів, що охоплюють різні види товарів.

Класифікаційне угруповання – частина об’єктів, яка відокремлюється під час класифікації.
Декомпозиція основної мети включає: 1.1.