Нововведения информационных технологий 2017


УДК – ієрархічна комбінаційна класифікація, що включає 3 частини: основні таблиці, таблиці визначників (типових рубрик) і алфавітно-предметний покажчик.
Однією з найважливіших вимог до методології проектування інформаційної технології є забезпечення динамічності її структури і функцій.

З розвитком суспільства його об’єм лише зростає.
Методи видобування знань можна умовно розбити на п’ять груп: класифікація; кластеризація (сегментація); регресія; асоціація.

Наступний крок – попередня обробка зібраних даних: їх групування по місяцях, згладжування кривої продажів, усунення чинників, що мало впливають на обсяги продажів.
Оперативність інформації характеризує її актуальність за умов зміни ситуації.