Нововведения информационных технологий 2017


Резюме Обов’язкова вимога до інформації полягає в наявності її носія, джерела і приймача, а також встановленого каналу зв’язку між ними.
З них утворюються складні, формуються різні рівні структурної побудови інформації.

Знищення, з точки зору життєвого циклу даних, не представляє інтересу, оскільки причиною видалення є втрата інформативності даних.
В залежності від предметної області і специфіки експлуатації інформаційних систем реалізація інформаційних процесів може вимагати як подальшої декомпозиції фаз, так і об’єднання кількох процесів в один.

Найбільше розповсюдження отримали алгоритми CART і C4.5(C5.0).
У випадку машинного представлення інформації синонімами поняття “реквізит” можуть бути “поле”, “елемент”, “атрибут”.